profile_pic

Júlia Sala, BSc

Científica de dades júnior
Graduada en Ciència i Enginyeria de Dades per la Universitat Politècnica de Catalunya. Experiència en diferents projectes d'aprenentatge automàtic, visualització de dades, arquitectura de bases de dades i desenvolupament de software. Interessada en aprofundir en tots els camps de la ciència de dades per adquirir nous coneixements i experiència sempre que es pugui aconseguir d'una manera ètica i beneficiosa per a la societat.