Dr. Emanuele Cozzo

Científic de xarxes
Emanuele Cozzo és llicenciat en física per la universitat 'Sapienza' de Roma i Doctor per la Universitat de Saragossa amb una tesi sobre teoria de xarxes multicapa. Actualment desenvolupa la seva activitat investigadora a la Universitat de Barcelona. És soci fundador de l'associació cultural heuristica.barcelona dedicada a la promoció d'una cultura de les dades obertes i de la sobirania científica i tecnològica.