profile_pic

Daniel Macías, MSc

Desenvolupador full stack
Graduat en Física i Màster en Modelització per la Ciència i l'Enginyeria per l'Universitat Autònoma de Barcelona. Tinc varis anys d'experiència com a consultor de Business Intelligence, encarregant-me de tots els estadis del processament de dades: desde la ETL fins a la creació de quadres de comandament. Fa poc me n'he adonat que m'apassiona el codi i ajudar a empreses a fer ús de les seves dades així que he transicionat cap a una posició de Full Stack developer.