profile pic

Clàudia Herron, BSc

Científica de dades júnior
Graduada en Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades per la Universitat Pompeu Fabra. Vaig cursar un semestre del MSc in Data Science de la Universitat de Pàdua (Itàlia) durant el meu Erasmus. Actualment, soc estudiant del MSc in Fundamental Principles of Data Science en la Universitat de Barcelona. En paral·lel, vaig treballar al Barcelona Supercomputing Center en col·laboració amb l'IBM Thomas J. Watson Research Center (EUA). Allí, vaig aplicar anàlisi de dades i aprenentatge automàtic per a modelar i predir patrons en l'ús de recursos d'aplicacions en contenidors. Estic il·lusionada de posar el meu granet de sorra en la construcció d'un món fiable, just i basat en les dades, en el qual la societat i la tecnologia es complementin.