Un món inundat de dades requereix una societat educada en les dades. A Dribia, volem contribuir a aquesta visió compartint el nostre coneixement. Per aquesta raó organitzem cursos, seminaris i experiències educatives per a professionals, ciutadans i estudiants. Volem que les persones entenguin el potencial deles dades, però també les limitacions i els perills que emmascaren nombres aparentment abstractes. Volem transformar les persones en actors apoderats en l'àmbit de la tecnologia, capaços d'analitzar, programar i prendre decisions basades en evidències quantitatives.

 • Experiències de ciència ciutadana

  Apropant experiments científics al domini públic
 • Experiències a les escoles

  Formant els ciutadans del futur
 • Seminaris d'anàlisi de dades

  Compartint coneixement

Ens encanta fer recerca i compartir els nostres resultats amb la societat. Treballem de valent per a transferir tecnologia i descobriments des del món acadèmic al sector privat. Oferim els nostres serveis tant al sector privat com al públic i ens encanta publicar (quan és possible) els resultats d'aquestes coŀlaboracions per a enriquir el coneixement en camps relacionats amb l'anàlisi de dades i la visualització.

 • Visualització de dades

  Eines obertes per la visualització de relacions complexes de dades
 • Exploració de dades

  Separant aleatorietat de causalitat
 • Modelatge de dades

  Emprant models per entendre i predir nous esdeveniments
 • Recerca en ciutats inteŀligents

  De la teoria a la pràctica: Entendre la mobilitat humana per extreure'n lleis d'evolució urbana
 • Mobilitat de vianants i ciència participativa

  Modelitzant mobilitat humana emprant dades recollides de manera coŀlaborativa